Descarga de Documentos del Valencia Club de Hockey 2018-07-18T16:28:55+00:00

Documentos

CONSULTA O DESCARGA

  • Circular nº 1 temporada 2018-2019. Para descargar pincha aquí.

  • Código ético de la FHCV. Para descargar pincha aquí.

  • Formulario de alta para jugador/a. Para descargar pincha aquí.

  • Formulari d’alta per a jugadors i jugadores. Per a descarregar puncha açí.

  • Formulario de alta para socios/as. Para descargar pincha aquí.

  • Formulari d’alta per a socis i socies. Per a descarregar puncha açí.

  • Formulario de autorización de menores. Para descargar pincha aquí.

  • Formulari d’autorització de menors. Per a descarregar puncha açí.

  • Orden de domiciliación de adeudo directo SEPA. Para descargar pincha aquí.

  • Convenio de colaboración con empresas. Para descargar pincha aquí.